Leczenie AMD

Leczenie zwyrodnienia plamki żółtej

Age-Related Macular Degeneration,
to z angielskiego zwyrodnienie plamki związane z wiekiem.
AMD to jedna z głównych przyczyn ślepoty na świecie.

AMD to często występująca i szybko rozwijająca się choroba centralnej siatkówki, czyli plamki żółtej, powodująca utratę widzenia centralnego. Siatkówka jest cienką warstwą, wyścielającą wewnętrzną część oka, a w centralnej części siatkówki znajduje się plamka żółta, odpowiedzialna za ostrość widzenia. Na skutek obumierania komórek światłoczułych – pręcików, pacjent traci widzenie centralne, czyli zdolność do rozpoznawania twarzy i w wykonywaniu codziennych czynności.

Objawy AMD

  • utrudnione widzenie szczegółów obrazu, do bliży i dali,
  • pogorszenie ostrości wzroku, czyli utrata widzenia centralnego (widzenie obwodowe jest nieuszkodzone),
  • falowanie linii prostych, wykrzywienie obrazu,
  • zamazane widzenie,
  • plamy różnej wielkości przysłaniają obraz,
  • problemy z rozpoznawaniem kolorów,
  • zmniejszenie wrażliwości na kontrast – potrzeba lepszego oświetlenia przy czytaniu.
objawy amd

Rodzaje AMD

Wyróżniamy postać suchą i mokrą.
AMD suche oraz mokre może występować w jednym oku jednocześnie.
AMD suche może również występować w jednym oku, a w drugim AMD mokre.

sucha postać AMD

Sucha postać AMD
(inne nazwy: atroficzna, zanikowa)

Jest najczęściej występującą postacią AMD. Ze względu na wiek i procesy starzenia plamka, która odpowiada za centralne widzenie, ulega ścieńczeniu, z towarzyszącym pojawieniem się złogów białkowo – lipidowych. Następuje stopniowe, powolne pogarszanie ostrości wzroku: od nieznacznego – w pierwszych fazach choroby, do głębokiej utraty widzenia.

mokra postać AMD

Mokra postać AMD
(inna nazwa: wysiękowa)

AMD wysiękowe występuje rzadziej niż sucha postać AMD. Stanowi duże zagrożenie dla widzenia centralnego. W pierwszych fazach rozwoju AMD wysiękowego, towarzyszy powstawanie nowych naczyń krwionośnych, uszkodzenie fotoreceptorów oraz komórek nabłonka barwnikowego siatkówki. Pojawia się płyn śródsiatkówkowy, następują wylewy krwi. W postaci zejściowej powstają blizny w plamce żółtej. Wysiękowa postać AMD ma bardzo szybki przebieg – w ciągu kilku tygodni może dojść do znacznego pogorszenia ostrości widzenia.

siatka amslera w diagnostyce choroby amd

Diagnostyka AMD

Najważniejsza jest wczesna diagnostyka. Rutynowe badanie ostrości wzroku i dna oka, uzupełnione badaniem OCT oka, pozwala na wykrycie choroby. Symptomy choroby może dostrzec optometrysta w czasie doboru korekcji okularowej i natychmiast przekierować pacjenta do okulisty.

Podczas badania ostrości wzroku przez optometrystę, oceniamy w ilu procentach pacjent widzi. W trakcie wizyty diagnostycznej wykonujemy test Amslera, pozwalający określić zaburzenia centralnego widzenia.

ZRÓB TEST AMSLERA

Niezbędnym elementem wykrywania AMD jest badanie dna oka, a także badanie optycznej koherentnej tomografii laserowej OCT. Nasze aparaty – Heidelberg Spectralis OCT (najdokładniejszy system obrazowania na świecie) oraz Optovue iVue doskonale uzupełniają diagnostykę AMD i chorób siatkówki – uwidaczniają zmiany w plamce, np. obecność płynu śródsiatkówego.

Bardzo ważnym badaniem w diagnostyce AMD jest Angiografia Fluoresceinowa (zwana FLA lub AFL), polegająca na dożylnym podaniu kontrastu, a następnie wykonaniu, specjalnym urządzeniem, kolorowych zdjęć siatkówki pacjenta. Rzadziej wykonuje się Angiografię Indocyjaninową, uzupełniającą wynik AFL lub obrazującą nieprawidłowości naczyniowe w głębszych warstwach siatkówki. Badaniem pozwalającym ocenić druzy i warstwy komórek barwnikowych siatkówki jest z kolei Autoflluorescencja wykonywana na wspomnianym wyżej aparacie Heidelberg Spectralis OCT.

Leczenie AMD

Leczenie suchej
(atroficznej) postaci AMD

Niestety medycyna nie zna skutecznej metody leczenia suchej postaci AMD. Według badań klinicznych AREDS 2, stosując suplementację witamin i mikroelementów, można zmniejszyć ryzyko przejścia wczesnej postaci AMD w postać zaawansowaną lub wysiękową. Badania AREDS zalecają następujące suplementy: Luteina, zeaksantyna, 75-90 mg witamina C, 15 mg witamina E, wielonienasycone kwasy tłuszczowe: 0.4-3.0 g DHA i EPA, mikroelementy – 8-11 mg Zn, 900µg Cu, 55µg Sn. Prowadzone są również badania odnośnie suplementacji witaminy D, mającej działanie przeciwzapalne, antyfibrynolityczne i antyangiogenne. Osoby chore na AMD powinny również stosować okulary z filtrem AMD (w naszych salonach optycznych wykonywane na podstawie badania u optometrysty).

AMD wysiękowe
(mokre)

Złotym standardem w leczeniu wysiękowej postaci AMD są iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF, które powinny być podane od razu po rozpoznaniu choroby, co najmniej kilkukrotnie w comiesięcznych odstępach. Zatrzymują one nieprawidłową angiogenezę, czyli poziom aktywności nowotworzonych naczyń krwionośnych. Wpływają też na poprawę ostrości wzroku i stabilizację widzenia. Iniekcje podaje się w pierwszych fazach leczenia co miesiąc. Uzupełnieniem terapii może być mikropulsowa laseroterapia MPLT, wykonywana na nowoczesnym laserze Iridex TxCell. W przypadku przeciwskazania do podania leków anty-VEGF można rozważyć wykonanie terapii fotodynamicznej z podaniem werteporfiny, a w niektórych przypadkach neowaskularyzacji naczyniówki (CNV)- fotokoagulacja laserowa, którą również wykonujemy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli chcesz dowiedzieć się ile kosztuje korekta powiek
lub gdzie zrobić zabieg, operacje powiek, zapraszamy do kontaktu.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ