Elektrofizjologia,
czyli ERG i WPW / VEP

Elektroretinografia i Wzrokowe Potencjały Wywołane

Co to jest elektrofizjologia?

Najprościej mówiąc, badanie elektrofizjologiczne to badanie czynności komórek w siatkówce oka. Słowo czynność jest tutaj kluczowe, ponieważ większość badań okulistycznych obrazuje tylko struktury w gałce ocznej, a w przypadku elektrofizjologii mówimy o badaniu czynnościowym – aktywności bioelektrycznej.

Licznie wykonywane dodatkowe badania okulistyczne typu: USG, OCT, HRT i inne opisują anatomię (budowę) oka. Nieliczne: elektrofizjologia czy pole widzenia – pozwalają na ocenę funkcji. O ile pole widzenia jest badaniem zależnym od uważności i koncentracji pacjenta, o tyle elektrofizjologia daje obiektywne wyniki.

badanie elektrofizjologiczne

Badanie elektrofizjologiczne

Sygnał z komórek rejestruje się za pomocą elektrod przyczepionych żelem do skóry powiek dolnych i z tyłu lub boku głowy. Pacjent otrzymuje po badaniu wykres czynnościowych potencjałów, wraz z opisem lekarza okulisty.

Badania elektrofizjologiczne stanowią często kluczowe znaczenie w diagnostyce, określeniu rodzaju terapii czy w podejmowaniu decyzji zabiegowych. Między innymi wielokrotnie udało nam się doprowadzić do wykonania operacji zaćmy u pacjentów z bardzo niską ostrością wzroku, która sugerowała brak poprawy po zabiegu. W badaniu ERG oceniamy, czy istnieje możliwość poprawy ostrości wzroku po zabiegu. W skrócie mówiąc – pacjent odzyskał widzenie dzięki zabiegowi zaćmy, do którego nie doszłoby, gdyby nie badanie ERG.

Każde badanie elektrofizjologiczne opiera się o tzw. bazę normatywną, czyli porównanie wyniku pacjenta do wyników zdrowych pacjentów, wprowadzonych przez producenta do bazy danych. Dzięki temu raport z badania jest jednoznaczny – określa pacjenta jako zdrowego lub chorego.

Stacja diagnostyczna do badań elektrofizjologicznych oka

Pierwszą w Polsce nowoczesną platformę Diopsys Nova do badań VEP i ERG
zainstalowaliśmy w 2018 roku
w sopockim oddziale Clinica Dr Szulc.

Kilkuletnia praktyka i badania elektrofizjologiczne
doskonale uzupełnia naszą potrzebę dokładnej diagnostyki chorób oczu,
dając szerokie możliwości leczenia pacjentów z jaskrą,
cukrzycowym obrzękiem plamki, AMD oraz wieloma innymi schorzeniami.

Należy pamiętać, że wykonywane przez nas
badania elektrofizjologiczne są nieinwazyjne.

nowoczesna stacja diagnostyczna do badań elektrofizjologicznych oka

Nasza nowoczesna aparatura Diopsys® NOVA™
do elektrofizjologii obejmuje badania:

elektroretinografia

Elektroretinografia
ERG

badanie zmian potencjałów czynnościowych gałki ocznej, powstających pod wpływem bodźca świetlnego

– PERG 24
– mfERG
– ffERG

wzrokowe potencjały wywołane

Wzrokowe Potencjały Wywołane
VEP, VER, WPW

badanie potencjałów wywołanych w korze mózgowej pod wpływem bodźca świetlnego

–  VEP wywołane wzorcem typu pattern
–  VEP wywołane błyskiem (flash VEP)

Badanie PERG 24

Celem badania jest ocena czynności bioelektrycznej komórek zwojowych siatkówki w jaskrze pierwotnej otwartego kąta (JPOK), jaskrze normalnego ciśnienia (JNC), nadciśnieniu ocznym oraz ocena skuteczności leczenia przeciwjaskrowego. Ponadto test umożliwia ocenę funkcji siatkówki w plamce w chorobach: retinopatia cukrzycowa, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) oraz makulopatia toksyczna.

„U pacjentów z podejrzeniem jaskry zmiany w badaniu PERG poprzedzają o kilka lat
(nawet do 8 lat) wystąpienie ubytków warstwy RNFL w badaniu OCT”.

Źródło: Invest Ophthalmic Vis Sci. 2013;54:2346-2352 DOI:10.1167/ iovs.12-11026

W przypadku podejrzenia jaskry, wysokiej czułości badanie PERG pozwala na szybsze wdrożenie odpowiedniego leczenia. Dzięki PERG jesteśmy w stanie badać zarówno zdrowe komórki zwojowe oraz te, których funkcja jest upośledzona – czyli komórki zwojowe będące w „stresie” lub niedotlenione. Jednocześnie jesteśmy w stanie obserwować poprawę funkcji poprzez wzrost amplitudy fali PERG po włączeniu leczenia przeciwjaskrowego.

badanie perg
badanie perg
badanie perg
badanie mfERG

Badanie mfERG (multifocal ERG)

Ocena poszczególnych obszarów siatkówki przy równoczesnym użyciu 19 heksagonalnych wzorców i rejestracji potencjałów powstających w poszczególnych regionach siatkówki na obszarze do 42 stopni. Ocenie podlegają głównie komórki bipolarne i niewielka liczba fotoreceptorów. Pomocny test przy patologii dotyczącej zewnętrznych warstw siatkówki i w makulopatiach. Badanie mfERG jest rekomendowane przez Amerykańską Akademię Okulistyczną w celu oceny retinopatii u pacjentów przyjmujących chlorochinę (np. Arechin) lub hydrochlochinę.

badanie ffERG

Badanie ffERG (full field ERG)

Ocena stymulacji całej siatkówki światłem typu flicker (migoczącym). Bodziec świetlny może być o ustalonym natężeniu lub o narastającym natężeniu. Ten test daje możliwość oceny stanu siatkówki przy nieprzeziernych ośrodkach optycznych.

W przypadku współistnienia zaćmy dojrzałej z niska ostrością wzroku, badanie ERG daje możliwość prognozowania ostrości wzroku po usunięciu zmętniałej soczewki.

Badanie wywołane wzorcem typu pattern i wywołane błyskiem

Ocena całej drogi wzrokowej. Test znajduje zastosowanie przy ocenie chorób nerwu wzrokowego. Testy VEP w połączeniu z innymi wybranymi badaniami znajdują zastosowanie w ocenie wielu chorób neurookulistycznych. W zależności od stopnia kontrastowości użytego bodźca świetlnego uzyskujemy informacje o funkcji włókien wzrokowych centralnych lub obwodowych.

Badania elektrofizjologiczne zastosowanie:

  • Cukrzycowej chorobie oczu (głównie: retinopatia cukrzycowa (NPDR), nieproliferacyjna retinopatia cukrzycowa, cukrzycowy obrzęk plamki (DME), proliferacyjna retinopatia cukrzycowa (PDR)).
  • Chorobach nerwu wzrokowego (amblyopia (niedowidzenie), idiopatyczne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, zapalenie nerwu wzrokowego, neuropatia nerwu wzrokowego, zaburzenia drogi wzrokowej w urazach mózgu oraz JASKRA (podejrzenie jaskry / nadciśnienie oczne (OHT)).
  • AMD – zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD wczesne, AMD średniozaawansowane).
  • Inne choroby siatkówki (CRVO – zamknięcie żyły centralnej siatkówki (CRVO), retinopatia toksyczna, zapalenie naczyniówki, zmętnienie soczewki / zaćma).
retinopatia cukrzycowa badanie ffERG

retinopatia cukrzycowa
pierwsze badanie ffERG
dysfunkcja oka prawego,
a zwłaszcza oka lewego

retinopatia cukrzycowa badanie ffERG

retinopatia cukrzycowa
wynik 3 m-ce
po włączeniu leczenia
poprawa parametrów
obojga oczu

jaskra badanie wzroku

pacjent ze zdiagnozowaną jaskrą
wynik badania okulistycznego
i zdiagnozowanie jaskry

jaskra zabieg laserem slt

pacjent ze zdiagnozowaną jaskrą
wynik badania po 3 m-cach
od wykonania lasera SLT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do umawiania się na wizyty, badania diagnostyczne i zabiegi. Zachcęcamy do zadawania pytań.