Badanie nerwu
wzrokowego GDx

Pomiar grubości warstwy włókien nerwowych

Skaningowa Polarymetria Laserowa GDx PRO

System GDX PRO, od firmy Zeiss, służy do pomiaru grubości warstwy włókien nerwowych.
Aparatura skanuje siatkówkę metodą skaningowej polarymetrii laserowej.
Zmiany grubości warstwy nerwowej są wczesnym wskaźnikiem jaskry,
która najczęściej dotyka pacjenta, bez żadnych odczuwalnych dla człowieka objawów.

badanie oczu gdx pro

Dlaczego jaskra jest groźna?

Jaskra uszkadza włókna nerwowe w siatkówce, powodując nieodwracalną utratę wzroku. Nie ma lekarstwa na jaskrę i nie ma sposobu na odwrócenie szkód wyrządzonych przez tę chorobę.

Badania pokazują, że ponad 50% osób z jaskrą nie zdaje sobie sprawy, że ją ma, dopóki nie utraci wzroku. Dlatego wczesna diagnostyka ma kluczowe znaczenie, aby uniknąć nieodwracalnej utraty wzroku. W przypadku wykrycia jaskry we wczesnym stadium, ślepocie można skutecznie zapobiec.

W jakich chorobach zalecane badanie GDx PRO?

Głównym wskazaniem do badania GDx jest diagnostyka lub monitorowanie przebiegu jaskry. W wielu przypadkach pacjentów, badanie wykonuje się co roku lub co kilka miesięcy.

Jak przygotować się do badania oczu GDx?

Nie ma żadnych specjalnych zaleceń przed badaniem GDx. Należy jednak pamiętać, aby około 30 minut przed badaniem zdjąć soczewki kontaktowe. Badanie jest całkowicie nieinwazyjnie i bezdotykowe. W niektórych przypadkach, np. podczas zaawansowanej zaćmy, należy podać krople rozszerzające źrenice, gdyż badanie jest wówczas niemożliwe. Podanie kropli uniemożliwia prowadzenie pojazdu po badaniu przez 2-3 godziny.

Jak przebiega badanie oczu GDx?

Badanie polega na ułożeniu głowy oraz brody na maszynie, w pozycji siedzącej. Aparat GDx skanuje najpierw jedno, następnie drugie oko. Test trwa tylko kilka minut. Pacjent tuż po badaniu jest w stanie samodzielnie funkcjonować i nie odczuwa praktycznie żadnego dyskomfortu. Lekarz okulista musi opisać badanie. Po kilkunastu minutach pacjent otrzymuje kolorowy wydruk, wraz z opisem okulisty.

wynik badania gdx pro
badanie okulistyczne wykrycie jaskry

Jakie badania należy wykonać aby wykryć jaskrę?

GDx PRO jest istotnym narzędziem w diagnostyce jaskry, lecz jest tylko jedną z wielu metod diagnostycznych. Wynik badania GDx nie może zaważyć na wyborze drogi leczenia pacjenta. W naszej klinice okulistycznej stosujemy wszystkie techniki diagnostyczne. Oprócz skaningowej polarymetii laserowej, jaką jest GDx, wykonujemy konfokalną tomografię tarczy nerwu wzrokowego, czyli badanie HRT III. Dodatkowo wykonujemy także spektralną optyczną koherentną tomografię, czyli badanie OCT Spectralis.

W należytej diagnostyce jaskry powyższe badania powinny być uzupełnione o:

  • elektroretinografię PERG,
  • perymetrię komputerową HEP,
  • badania gonioskopii, pachymetrii, tonometrii,
  • badanie ostrości wzroku oraz dna oka po rozszerzeniu źrenic,
  • a także dokładny wywiad lekarski.

Doświadczony lekarz okulista może podjąć decyzję leczniczą dzięki wymienionym badaniu okulistycznym oraz obserwacji pacjenta, czasami dopiero po kilku lub kilkunastu miesiącach.

Badanie GDx PRO

GDx ocenia oko zarówno pod względem strukturalnym, jak i funkcjonalnym. Wykrywa zmiany w warstwie włókien nerwowych siatkówki (RNFL), gdzie pojawiają się wczesne oznaki jaskrowych uszkodzeń powodowanych przez jaskrę.

Podczas gdy starsze testy jaskry mierzyły ciśnienie w oku lub wpływ jaskry na ogólne pole widzenia pacjenta. GDx wykorzystuje specyficzny rodzaj lasera do pomiaru grubości włókien nerwowych. Grubość RFNL jest następnie porównywana z warstwą włókien nerwowych zdrowych pacjentów wolnych od jaskry. Porównywanie wykonuje się w aparaturze automatycznie, dzięki tzw. bazie normatywnej (jest to zbiór wyników tysięcy zdrowych pacjentów, do których porównywany jest Twój wynik badania, z rozróżnieniem rasy, płci i wieku).

Nasi okuliści otrzymują te informacje w postaci zdjęć, wykresów i danych statystycznych. Ponieważ GDx może wykryć nawet bardzo małe zmiany w porównaniu z poprzednimi badaniami, jest jedną z wiodących metod wczesnego wykrywania zmian jaskrowych.

Badanie GDx to złoty standard w dostarczaniu powtarzalnych pomiarów parametrów RNFL stosowanych w wykrywaniu i leczeniu jaskry. Chociaż sama analiza włókien nerwowych nie może zapewnić ostatecznego rozpoznania jaskry, GDx dostarcza nam danych, dzięki którym można podejmować lepsze decyzje dotyczące leczenia. Aparat GDx PRO posiada również funkcję wcześniejszej wersji GDx, czyli GDx VCC.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do umawiania się na wizyty, badania diagnostyczne i zabiegi. Zachcęcamy do zadawania pytań.